Skupaj za zmanjšanje škodljivega pitja alkohola in skrb za urejanje družin

Namen programa je vzpostavitev mreže med zdravstvom (zdravniki družinske medicine, patronažne sestre, referenčne ambulante, centri za krepitev zdravja) in CSD-ji ter nevladnimi organizacijami, kot je Društvo ABSTINENT; pa tudi z Zavodi za zaposlovanje in drugimi pomembnimi deležniki. Ključne aktivnosti programa so izobraževanje strokovnih delavcev iz mreže, individualno svetovanje osebam, pri katerih je zaznan SOA ter njihovim svojcem, skupinsko in skupnostno delo. Osebe napotijo strokovni delavci služb, ki se v mrežo povezujejo.

Program podpira Ministrstvo za zdravje.