O društvu

Društvo za urejanje življenja ABSTINENT je nevladna organizacija, ustanovljena leta 2007. Društvo se je razvilo iz programa Urejanje alkoholikov in njihovih družin, ki se je vse od leta 1984 izvajal v okviru Centra za socialno delo Ljubljana Vič Rudnik.
Smo nepridobitno, prostovoljno društvo v javnem interesu, ki stremimo k reševanju stisk posameznikov, ki prekomerno pijejo in njihovih svojcev. Potreba po tem, da program Urejanje alkoholikov in njihovih družin preraste v delovanje društva, se je pokazala tako s strani strokovnega dela kot s strani uporabnikov samih. V okviru obstoječe zakonodaje žal ni mogoče celostno obravnavati posameznikov, ki tvegano in škodljivo pijejo, kar pa je za uspešno zdravljenje ključno.
Prednost, in s tem tudi posebnost, delovanja Društva ABSTINENT je v tem, da izhaja iz področja socialnega dela. Socialne posledice tveganega in škodljivega pitja alkohola so namreč veliko bolj obširne in tragične kot zdravstvene posledice. Zato se pri zdravljenju posameznikov socialnega segmenta nikoli ne sme zapostaviti. Primarni program za doseganje ciljev je program Svetovalnica, izvajamo pa tudi program Treznost je življenje.
Aktivnosti obsegajo individualna svetovanja, skupine, delavnice, druženje, informiranje, sodelovanje z drugimi nevladnimi organizacijami, ministrstvi, Centri za socialno delo, šolami, vrtci in drugimi inštitucijami.

Osnovni podatki

Naziv: Društvo za urejeno življenje – ABSTINENT
Sedež društva: Dolenjska cesta 22, 1000 Ljubljana
Odgovorna oseba: Štefan Lepoša, predsednik
DŠ: 44990553
Matična številka: 2244136
TRR: SI56 0400 1004 8461 383, Nova KBM d.d.