Delovanje društva

Trudimo se, da s svojimi aktivnostmi nudimo rešitev in pomoč vsem tistim, ki se srečujejo s stiskami in težavami povezanimi s tveganimškodljivim in prekomernim pitjem alkohola. Preko programa Svetovalnica (klik na opis) ponujamo ustrezne oblike pomoči in učinkovite rešitve tako za posameznike, kot družine, s programom Treznost je življenje (klik na opis) pa nudimo oporo vsem tistim, ki vzdržujejo življenje brez alkohola.

Program posameznika obravnava celostno, nudi mu podporo pri spreminjanju življenjskega stila od aktivnega pivca do abstinenta,…

Običajno se pot urejanja tveganega in škodljivega pitja pri posamezniku začne, ko se na nas obrnejo svojci. Svojci pogosteje in hitreje opazijo težave povezane z alkoholom, saj v svojem življenju zaradi tega čutijo posledice in potrebujejo pomoč. V Društvo se lahko vključijo svojci tudi če oseba, ki tvegano in škodljivo pije, ne želi ali ne more sodelovati in se skozi program lahko naučijo kako s svojim ravnanjem vplivati na spremembo v družini.

Pomembno je poudariti, da je program edinstven v osrednjeslovenskem prostoru saj je intenzivno povezan s CSD-ji, psihiatričnimi bolnišnicami, osnovnimi šolami, vrtci, NVO ter ostalimi ustanovami, kjer se pri svojih uporabnikih in njihovih družinah srečujejo s problematiko tveganega, škodljivega in prekomernega pitja alkohola.

Kot ključne sodelavce v procesu podpore in pomoči posamezniku in družini vidimo strokovne delavce na centrih za socialno delo, kjer naj bi le-ti prepoznali tvegano, škodljivo in prekomerno pitje alkohola pri svojih uporabnikih in jih usmerjali na društvo po pomoč in reševanje njihovih stisk. Če strokovni delavec, pri obravnavi neke druge problematike, ne zazna in ne odkrije tveganega, škodljivega in prekomernega pitja alkohola in ne dela na odpravi povzročene škode, ostaja reševanje »vidnih« posledic neuspešno.

Program je odprt za vse, ki si želijo spremeniti življenjski slog ter so dovzetni za spreminjanje in utrjevanje novih vedenjskih vzorcev in izboljšati razmere v družini.