Hop čez jarek

Program je namenjen otrokom in mladostnikom, ki živijo v alkoholičnih družinah, z namenom, prepoznati lastne stiske in težave povezane s prekomernim pitjem staršev ter si pri tem nuditi medsebojno vrstniško pomoč in oporo. Srečanja potekajo v obliki delavnic in so terapevtsko vodena.

Za otroke in mladostnike je namreč izredno pomembno, da spoznajo in razumejo
bolezen alkoholizma. Otroci iz alkoholičnih družin se pogosto srečujejo s hudimi oblikami sramu, občutki krivde ter odgovornostjo za ravnanja staršev.
Namen programa je tovrstne občutke preseči ter otrokom omogočiti bolj mirno otroštvo. 

Mladi imajo tekom srečanj priložnost, da pridejo v stik s svojimi strahovi, vprašanji,
občutki in lete lahko predelajo posredno ali neposredno.

Vodja programa: Karmen Henigsman, psihologinja in edukantka psihodinamske psihoterapije

Delavnice se izvajajo tekom celega leta, po predvidenem urniku, v prostorih društva.

Program sofinancira Mestna občina Ljubljana