Medosebni odnosi

Pitje alkohola je v naši družbi na splošno sprejemljivo, problem pa pogosto skrit, zato ga večina ljudi ne prepozna. Ko si posameznik ali svojci priznajo, da problem obstaja, so posledice že vidne. Prihaja do nesoglasij v medosebnih odnosih, do slabega počutja, težav pri odraščanju otrok, finančnih stisk; pojavijo se občutki krivde, sramu, v družini ni več prave komunikacije, dnevi so prežeti z žalostjo, trpljenjem, občutkom nemoči in sramu. Družina je odtujena, njeni posamezniki so v družbi vse manj sprejeti, ne počutijo se dobro, izogibajo se socialnim stikom.

Vse te stiske pripeljejo do zamenjave vlog v odnosu odvisne osebe in partnerja oziroma družinskih članov. Zaradi neznanja in pomanjkanja pravih informacij, partner ali družinski član nehote pomaga vzdrževati odvisnost osebe, ki pije. Prav strokovna socialna pomoč je tista, ki pomaga pri prepoznavi in razumevanju problematike ter samem soočanju s problemom. Šele ko se posameznik sooči s problemom, je zmožen preseči tak način življenja. Vloga svojcev je za dober izid nenadomestljiva.