Moj odnos do alkohola

Če pregledujete to spletno stran in ste odgovorili na vprašanja (povezava z motivacijsko skupino) ter pozitivno odgovorili na eno izmed njih, ste mogoče že pred prvim korakom združenja Anonimnih alkoholikov:

»Priznali smo, da smo pred alkoholom nemočni – da je postalo naše življenje neobvladljivo.«

Vabimo vas, da se o vašem odnosu do alkohola pogovarjamo skupaj (pošlji sporočilo).

 

Vedno imamo možnost izbire.

Vedno obstaja rešitev.