Odgovoren sem – Usposabljanje za starše

Program je naravnan preventivno, z namenom preprečevanja razvoja zasvojenosti
pri otrocih in mladostnikih, ki izhajajo iz družin s povečanim tveganjem.

Vodja programa: Matjaž Mohar, dipl. zdravstvenik.

Srečanja potekajo tekom celega leta, po predvidenem urniku, v prostorih društva.

Program sofinancira Mestna občina Ljubljana