Prostovoljstvo

Od oktobra 2018 dalje izvajamo projekt Krepitev prostovoljske mreže na področju ranljivih skupin v sodelovanju s Kralji ulice (kot nosilcem projekta) in Društvom Projekt človek (kot partnerjem).

Namen projekta je vzpostavitev pogojev za zagotavljanje enakopravnosti, varnosti in preglednosti delovanja posameznikov in organizacij, ki so vključeni v organizirano prostovoljstvo, v skladu z ukrepi za spodbujanje in razvoj organiziranega prostovoljstva kot pomembne družbene vrednote.

Prostovoljci na Društvu ABSTINENT izhajajo iz vrst uporabnikov, ki imajo lastno izkušnjo in s svojim uspešnim zgledom motivirajo in spodbujajo posameznike na poti abstinence.