Skupine za urejanje

Program Treznost je življenje je namenjen uporabnikom, ki so že vzpostavili abstinenco in tudi za tiste, ki so že zaključili bolnišnični program zdravljenja.

V začetni terapevtski skupini, ki traja 3 do 5 let, uporabniki s pomočjo terapevtov prevzemajo in utrjujejo nove življenjske vzorce ter vztrajajo v abstinenci.

Kasneje se vključijo v nadaljevalne terapevtske skupine, kjer ohranjajo pridobljene veščine ter se medsebojno podpirajo v novem življenjskem slogu.

Namen skupnostnega dela je učenje drugačnega preživljanja prostega časa, pridobivanje novih izkušenj ter širjenje znanj, druženje z drugimi podobnimi skupinami iz cele Slovenije, športna udejstvovanja, kulturno-umetniško spoznavanje ipd.