Sodelavci društva

Štefan Lepoša,
predsednik društva

 

Breda Lepoša Žalec, univ. dipl. soc. del.
strokovna vodja programa in terapevtka

Kot strokovna delavka dela na področju socialnega varstva od leta 1984. Od takrat je njeno delovno področje v veliki meri pomoč posameznikom in družinam, ki so se znašli v stiskah povezanih s tveganim, škodljivim in prekomernim pitjem alkohola in odprava povzročene škode. V okviru socialno varstvenih storitev izvaja delo z uporabniki od prepoznave do razrešitve problema. Od leta 1984 izvaja terapevtsko delo (takrat v t.i. Klubih zdravljenih alkoholikov), ki se sedaj izvaja v skupinah za urejanje. Je mentorica pripravnikom in študentom na praksi, izvajalka izobraževanj za storitve.

Ves čas se je redno udeleževala izobraževanj in usposabljanj preko Društva terapevtov Republike Slovenije, ter Društva socialni foruma za zasvojenosti in omame, Centra za zdravljenje odvisnih od alkohola v Ljubljani, Psihiatričnih bolnišnic Idrija in Vojnik. Več let je tudi vodila Informativne skupine za svojce odvisnih in bila izvajalka naravoslovnih dni za učence OŠ. Sodelovala je v aktivih, se povezovala v mreži tako s strokovnimi službami kot NVO.

V zadnjih letih več svojega časa namenja tudi usposabljanju in izobraževanju novih terapevtov ter drugih strokovnih delavcev na pod ročju tveganega in škodljivega pitja alkohola in razvija strokovno delo v Društvu ter izvaja program.

 

Eva Simikič, univ. dipl. soc. del.
terapevtka

 

Katarina Markoja, univ. dipl. soc. del.
terapevtka

 

Andreja Verstovšek univ. dipl. soc. del.
terapevtka

 

mag. Petra Thaler, univ. dipl. soc.
strokovna delavka

 

prostovoljci Lojze ŽerakAndreja Žerak in drugi