Strokovni svet

mag. Barbara Kobal Tomc, univ. dipl. soc. (direktorica Inštituta Republike Slovenije za socialno varstvo)
vodja in koordinatorka

 

mag. Darja Kuzmanič Korva, univ. dipl. soc. del. (sekretarka Skupnosti centrov za socialno delo, državna svetnica)

 

Peter Stefanoski, univ. dipl. soc. del. (direktor Socialne inšpekcije na Inšpektoratu Republike Slovenije za delo)