Svetovalnica

Program Svetovalnica je namenjen osebam, pri katerih je zaznano tvegano in škodljivo pitje alkohola, in njihovim svojcem, ter odraslim otrokom alkoholikov. Delo v Svetovalnici temelji na osnovah socialnega dela, saj je na začetku najbolj pomembno, da z uporabnikom vzpostavimo dober delovni odnos in izdelamo načrt pomoči, ki vsebuje predvsem k njemu usmerjene rešitve, ki jih v določenem trenutku zmore.

Osebam ponujamo pomoč od prepoznave problema, do njegove razrešitve. Začne se z individualnim svetovanem, z namenom motivirati posameznike za aktivno reševanje svojega položaja, nadaljuje pa z vključitvijo v skupino (motivacijsko ali skupino za svojce), ki je terapevtsko vodena. Namen skupine je opolnomočenje posameznikov, izmenjava izkušen, varen prostor in soočanje s težavami, ki so posledica prekomernega pitja alkohola.

Cilji programa

  • Pomoč pri prepoznavi posledic in zapletov tveganega in škodljivega pitja alkohola ter bistva bolezni.
  • Pomoč pri vzpostavitvi in vzdrževanju abstinence.
  • Pomoč pri prepoznavi lastne vloge za spremembe spremembo (v družini).
  • Zmanjševanje škode pri posamezniku in družini na socialnem, odnosnem in materialnem področju.
  • Izboljšanje odnosov v družini, krepitev čustvene varnosti in povezanosti v družini.
  • Učenje učinkovite in spoštljive komunikacije, naučiti se poslušati, izražati potrebe, želje, skrbi, lastna mnenja.
  • Spodbujanje pozitivne podobe o sebi, krepitev samospoštovanja in občutka lastne vrednosti.
  • Pomoč pri prevzemanju novih vedenj, kvalitetnega preživljanja prostega časa, širitev socialne mreže.